YritysPalvelutOhjeet toimeksiantajalleToimeksiantajan palauteOhjeet testattavalleOsallistujan palauteYhteystiedot
in English
OHJEET TESTATTAVALLE

Soveltuvuustutkimuksiin osallistuminen

1.  Kataja Consulting Oy:n yhteystiedot ja tutkimusten toteutuspaikka
 

Yhteystiedot

Kataja Consulting Oy
Kirvespolku 5
FIN - 0076 Helsinki 

Puh:  0400 42 11 45
Fax:  09 388 1158 

E-mail: etunimi.sukunimi@kataja.fi (martti kataja)
www.kataja.fi

Tutkimusten toteutuspaikka

Technopolis
Teknobulevardi 3 - 5
FIN - 01531 Vantaa

Paikan tarkempi esittely ja ajo-ohjeet,
katso:  www.technopolis.fi
2. 

Vastuuhenkilöitä


Henkilön hakiessa työpaikkaa, päätöksentekijänä asiassa on palkkaava yritys. Yrityksen edustajina työhönottohaastattelussa on yleensä henkilöstöjohto ja uutta henkilöä hakeva linjajohto. Viimekädessä vastuullinen päätöksentekijä henkilövalinta-asiassa on linjajohtaja tai joskus linjajohtajan esimies.

Soveltuvuustutkimuksen järjestävä yritys, tässä Kataja Consulting Oy, toimii henkilövalinta-asiassa päätöksenteon valmistelijana. Tutkimusten käytännön järjestelyistä meillä vastaa Kauppatiet.kandidaatti Katariina Kataja ja tulosten tulkinnasta ja konsultoinnista toimeksiantajalle YM., työpsykologi Martti Kataja.

3. Päivän aikataulu

Tutkimusten ajankohdan, päivämäärän antaa yleensä henkilöä hakevan yrityksen edustaja työhönottohaastattelun päätteeksi tai se ilmoitetaan hakijalle puhelimella haastattelun jälkeen. Joskus työnhakija saa työhönottohaastattelussa vaihtoehtoisia päivämääriä tutkimuksiin osallistumiselle ja hän soittaa ajankohdan varmistuksen itse suoraan meille.

Tutkimukset alkavat aamulla klo: 09.00 ja ne päättyvät noin klo: 16.00. Puolenpäivän tienoolla on noin 30 minuutin lounasaika, jolloin voi käydä omalla kustannuksellaan lähialueen ravintoloissa ruokailemassa.

Aamupäivä on tutkimuksissa melko vaativa, koska silloin tehdään aikarajoitteisia ja tarkkaa keskittymistä vaativia kognitiivisten valmiuksien tutkimuksia. Usein myös eri tasoisia persoonallisuustutkimuksia tehdään aamupäivän aikana. Iltapäivä täyttyy kuvailevista ja vapaaseen tahtiin täytettävistä tehtävistä, ryhmätyötilanteista ja haastattelusta.

4. Tutkimusten tarkoitus

Tutkimusten tarkoituksena on valmistella henkilövalinta päätöstä. Tutkimustulokset ja niiden tulkinta avaavat päätöksentekijälle laajemman ja joskus uudenkin näkökulman tarkastella hakijan ominaisuuksia. Hakijan persoonallisuuden piirteet, henkilökohtaiset työskentelytavat ja motivaatiotekijät pyritään tuomaan esille, jotta onnistuttaisiin sijoittamaan hakija häntä tyydyttävään työtehtävään ja työympäristöön. Myös valittavan henkilön odotukset työltä otetaan huomioon ja pyritään konsultoimaan tutkimustuloksia linjajohdolle niin, että perehdyttäminen työhön olisi järkevää ja että johtamiskäytännöt tukisivat henkilön onnistumista työssään.

5. Soveltuvuustutkimuslausunto

Tutkimuspäivän aikana tehdyistä eri tutkimuksista laaditaan soveltuvuustutkimuslausunto. Siinä on kolme osaa: kansilehti, tekstisivu ja graafinen, profiileita sisältävä sivu. Kansilehdellä on henkilön tunnistustiedot, tekstisivulla kuvaillaan, selitetään ja osin ennustetaankin henkilön soveltuvuutta kaavailtuun työtehtävään ja kyseiseen työympäristöön. Profiileita sisältävä sivu kuvaa -3 - +3 olevalla numeroasteikolla henkilön piirteitä arvioitavan työtehtävän kannalta.

Soveltuvuustutkimuslausunto toimitetaan tutkimuksen tilaajalle ja kopio siitä jää tutkimuksen tekijälle. Tutkimustulosten katsotaan olevan voimassa kaksi vuotta, eikä niitä voi eikä saa käyttää muissa kuin kyseisen henkilövalintatilanteen yhteydessä. Soveltuvuustutkimuslausunto on aina luonteeltaan suhteellinen, se on siis käyttökelpoinen vain määritellyssä henkilövalintatilanteessa eikä tulosta näin voi yleistää tai käyttää muihin tarkoituksiin esim. todistuksena.

6. Tutkimuspalautteet

Tutkimuksiin osallistunut henkilö saa palautteen omasta soveltuvuustutkimustuloksestaan. Palaute annetaan puhelinpalautteena numerosta: 0400 42 11 45. Henkilökohtainen puhelinpalauteaika annetaan tutkimuspäivän aikana. Tutkimuspalautteen voi saada myös kirjallisesti. Kirjallisen palautteen saadakseen henkilön tulee lähettää siitä pyyntö sähköpostin välityksellä: etunimi.sukunimi@kataja.fi (martti kataja)
 
7. Valmistautuminen päivään

Tutkimuksiin tuleva henkilö ei tarvitse mukanaan työpaikkahakemusta, todistusjäljennöksiä tai ansioluetteloa. Päivään voi valmistautua parhaiten hyvällä yöunella edellisenä yönä, vilpittömällä asenteella ja ennen kaikkea paras tulos saavutetaan olemalla oma itsensä.


TERVETULOA TUTKIMUKSIIN

Kataja Consulting Oy

Katariina Kataja
Tutkimusassistentti
Kauppatiet.kandidaatti
            Kataja Consulting Oy

Martti Kataja
Toimitusjohtaja
YM., työpsykologi